دانلود اهنگ حنا خانوم از ابي  

دانلود اهنگ حنا خانوم از ابی,دانلود آهنگ حنا خانوم ابی با کیفیت 320,متن اهنگ حنا خانوم از ابی,دانلود آهنگ حنا خانوم ابی320,دانلود اهنگ بهار خانم از ابی,دانلوداهنگ ابی به نام حنا خانوم,دانلود موزیک ویدیو حنا خانوم ابی,دانلود اهنگ ابی بنام حنا,دانلود آهنگ حنا خانوم از اندی[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تنهام بذار شهاب مظفری  

دانلود آهنگ تنهام بذار شهاب مظفری,دانلود آهنگهای شهاب مظفری,دانلود اهنگ میلرزمو تنهام تقدیر من اینه,اهنگ جدید شهاب مظفری دیگه دیره,اهنگ جدید شهاب مظفری حس عمیق,دوتا شدین و تنهام منم همینو میخوام,دانلود آهنگ شهاب مظفری شنیدم عوض شدی,دانلوداهنگ شهاب مظفری تنهام بزار,دانلود اهنگ تنهام بذار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد  

دانلود اهنگ هدیه,دانلود اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستا هدیه,اهنگ میلاد راستاد هدیه,متن اهنگ هدیه میلاد راستاد,دانلود اهنگ میلاد راستاد لالایی,دانلود آهنگ میلاد,دانلود آهنگ هدیه خانم,دانلوداهنگ میلادراستاد هدیه[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

اللهم لک صمنا...  

دست کَرَم خدا باز شده و من هنوز اندر خَمِ کوچه ی سرگردانی خویش ام!ترسم از روزی که منادی بانگ برآرد که ایها الناس!بگوش باشید و بهوش باشید عید سعید فطر است...عید فطر بیاید و من هنوز دستم خالی از این خوان کرم باشد...خدایا!کریما! رحیما! اَنیسا! چگونه بگویم اللهم لَکَ صُمناو علی رِزقکَ افطرناو علیکَ توکناچگونه بخوانمت که بنده نفس بوده امچگونه بخوانمت که گاهی روزه هایم از سَرِ غرورم بود نه بندگی اتچگونه بخوانمت که گاه روزه ام را با گوشت برادر مومن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ دلی که شکست دیگه شکسته  

دانلود آهنگ دلی که شکست دیگه شکسته,دلی که شکست دیگه شکسته اشکی که چکید دیگه چکیده,متن آهنگ دلی که شکست دیگه شکسته,دلی که شکست دیگه شکسته حمیرا,دانلود اهنگ دلی که شکست,دانلود اهنگ دلی که شکست حمیرا,دانلود آهنگ اشکی که چکید از حمیرا,دانلوداهنگ حمیرا دلی که شکست,دانلود آهنگ حمیرا دلی که شکست دیگه شکسته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ دلی که شکست دیگه شکسته  

دانلود آهنگ دلی که شکست دیگه شکسته,دلی که شکست دیگه شکسته اشکی که چکید دیگه چکیده,متن آهنگ دلی که شکست دیگه شکسته,دلی که شکست دیگه شکسته حمیرا,دانلود اهنگ دلی که شکست,دانلود اهنگ دلی که شکست حمیرا,دانلود آهنگ اشکی که چکید از حمیرا,دانلوداهنگ حمیرا دلی که شکست,دانلود آهنگ حمیرا دلی که شکست دیگه شکسته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

تعطیلات  

خانم معلم : بچه ها تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟ ؟؟؟خانم اجازه : خیلی خسته کننده و طاقت فرسا بود . خانم اجازه: پدرمون از صبح تا شب غر میزد ، با صدای بلند بلند عطسه میکرد . با صدای خیلی بلند بالا سر من و مامانم فاتحه و دعا میخوند که نذاره بخوابیم.  خانم اجازه :  من تعطیلات رو دوس ندارم . خانم معلم : چرا عزیزم چرا تعطیلات دوس نداری ؟خانم اجازه: خدا صبر دهد به ازای هرچی که گرفته.

ادامه مطلب  

اجازه هست ؟  

درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارمنه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانمعزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟- محمود اکرامی

ادامه مطلب  

اجازه هست ؟  

درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارمنه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانمعزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟- محمود اکرامی

ادامه مطلب  

اجازه هست ؟  

درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارمنه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانمعزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟- محمود اکرامی

ادامه مطلب  

اجازه هست ؟  

درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارمنه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانمعزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟- محمود اکرامی

ادامه مطلب  

اجازه هست ؟  

درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارمنه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانمعزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟- محمود اکرامی

ادامه مطلب  

اجازه هست ؟  

درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارمنه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانمعزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟- محمود اکرامی

ادامه مطلب  

88  

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهیداجازه بدهید به چشم هایتان خیره شوداجازه بدهید دستانتان را ببوسداجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما را به آغوش بگیرد.اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،بگوید الهی بمیرم،الهی دورت بگردم و...باور کنید،بی آنکه بفهمید وابسته میشویدو عشق دوباره جان میگیرد!زندگی زیست است ؛نه فیزیک و ریاض

ادامه مطلب  

88  

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهیداجازه بدهید به چشم هایتان خیره شوداجازه بدهید دستانتان را ببوسداجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما را به آغوش بگیرد.اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،بگوید الهی بمیرم،الهی دورت بگردم و...باور کنید،بی آنکه بفهمید وابسته میشویدو عشق دوباره جان میگیرد!زندگی زیست است ؛نه فیزیک و ریاض

ادامه مطلب  

88  

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهیداجازه بدهید به چشم هایتان خیره شوداجازه بدهید دستانتان را ببوسداجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما را به آغوش بگیرد.اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،بگوید الهی بمیرم،الهی دورت بگردم و...باور کنید،بی آنکه بفهمید وابسته میشویدو عشق دوباره جان میگیرد!زندگی زیست است ؛نه فیزیک و ریاض

ادامه مطلب  

88  

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهیداجازه بدهید به چشم هایتان خیره شوداجازه بدهید دستانتان را ببوسداجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما را به آغوش بگیرد.اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،بگوید الهی بمیرم،الهی دورت بگردم و...باور کنید،بی آنکه بفهمید وابسته میشویدو عشق دوباره جان میگیرد!زندگی زیست است ؛نه فیزیک و ریاض

ادامه مطلب  

88  

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهیداجازه بدهید به چشم هایتان خیره شوداجازه بدهید دستانتان را ببوسداجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما را به آغوش بگیرد.اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،بگوید الهی بمیرم،الهی دورت بگردم و...باور کنید،بی آنکه بفهمید وابسته میشویدو عشق دوباره جان میگیرد!زندگی زیست است ؛نه فیزیک و ریاض

ادامه مطلب  

88  

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهیداجازه بدهید به چشم هایتان خیره شوداجازه بدهید دستانتان را ببوسداجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما را به آغوش بگیرد.اجازه بدهید پشت بند حرف هایتان ذوق کند،بگوید الهی بمیرم،الهی دورت بگردم و...باور کنید،بی آنکه بفهمید وابسته میشویدو عشق دوباره جان میگیرد!زندگی زیست است ؛نه فیزیک و ریاض

ادامه مطلب  

 

هر چی دارم فکر میکنم میبینم من الکی دارم غرورم له میکنم برای کی ؟؟؟؟من خودم بیشتر از همه دوست دارم و به خودم احترام میزارم من زن دوم و سوم یک ادم نمیشم من برای خودم ارزش قائلماول خودم من خودم همسر خودمم یعنی برای خودم همسری میکنم هااااااااااااااکسی که به خودش احترام نمیزاره هر گز نمیتونه به دیگران احترام بزاره بنظرم دکتر بابایی برای همسری من از همه بهتره 

ادامه مطلب  

غر نامه  

دیروز وسایل خونه رو بسته بندی کردیم  ، آخ که چقدر اسباب کشی سخت و طاقت فرساست، هر جا کم آوردم ،همسر کمک حالم بود و انرژی مثبت فرستاد ، از دیشب دو تا ژلوفن خوردم اما فک میکنم بیشتر به استراحت نیاز دارم تا قرص!کم آوردم چون خانواده هامون بی مسئولیت هستن ، اینو فقط منیکه انقدر ازشون دورم احساس میکنم و هیچ کس نمیتونه عمق ناراحتیم رو متوجه بشه . خانواده ی همسر حتی نمیدونند که داریم اسباب کشی میکنیم، چند باری تماس گرفتن که آیا برای تعطیلات میای

ادامه مطلب  

غر نامه  

دیروز وسایل خونه رو بسته بندی کردیم  ، آخ که چقدر اسباب کشی سخت و طاقت فرساست، هر جا کم آوردم ،همسر کمک حالم بود و انرژی مثبت فرستاد ، از دیشب دو تا ژلوفن خوردم اما فک میکنم بیشتر به استراحت نیاز دارم تا قرص!کم آوردم چون خانواده هامون بی مسئولیت هستن ، اینو فقط منیکه انقدر ازشون دورم احساس میکنم و هیچ کس نمیتونه عمق ناراحتیم رو متوجه بشه . خانواده ی همسر حتی نمیدونند که داریم اسباب کشی میکنیم، چند باری تماس گرفتن که آیا برای تعطیلات میای

ادامه مطلب  

غر نامه  

دیروز وسایل خونه رو بسته بندی کردیم  ، آخ که چقدر اسباب کشی سخت و طاقت فرساست، هر جا کم آوردم ،همسر کمک حالم بود و انرژی مثبت فرستاد ، از دیشب دو تا ژلوفن خوردم اما فک میکنم بیشتر به استراحت نیاز دارم تا قرص!کم آوردم چون خانواده هامون بی مسئولیت هستن ، اینو فقط منیکه انقدر ازشون دورم احساس میکنم و هیچ کس نمیتونه عمق ناراحتیم رو متوجه بشه . خانواده ی همسر حتی نمیدونند که داریم اسباب کشی میکنیم، چند باری تماس گرفتن که آیا برای تعطیلات میای

ادامه مطلب  

غر نامه  

دیروز وسایل خونه رو بسته بندی کردیم  ، آخ که چقدر اسباب کشی سخت و طاقت فرساست، هر جا کم آوردم ،همسر کمک حالم بود و انرژی مثبت فرستاد ، از دیشب دو تا ژلوفن خوردم اما فک میکنم بیشتر به استراحت نیاز دارم تا قرص!کم آوردم چون خانواده هامون بی مسئولیت هستن ، اینو فقط منیکه انقدر ازشون دورم احساس میکنم و هیچ کس نمیتونه عمق ناراحتیم رو متوجه بشه . خانواده ی همسر حتی نمیدونند که داریم اسباب کشی میکنیم، چند باری تماس گرفتن که آیا برای تعطیلات میای

ادامه مطلب  

غر نامه  

دیروز وسایل خونه رو بسته بندی کردیم  ، آخ که چقدر اسباب کشی سخت و طاقت فرساست، هر جا کم آوردم ،همسر کمک حالم بود و انرژی مثبت فرستاد ، از دیشب دو تا ژلوفن خوردم اما فک میکنم بیشتر به استراحت نیاز دارم تا قرص!کم آوردم چون خانواده هامون بی مسئولیت هستن ، اینو فقط منیکه انقدر ازشون دورم احساس میکنم و هیچ کس نمیتونه عمق ناراحتیم رو متوجه بشه . خانواده ی همسر حتی نمیدونند که داریم اسباب کشی میکنیم، چند باری تماس گرفتن که آیا برای تعطیلات میای

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تصویری روزبه بمانی به نام بدون تاریخ بدون امضا  

دانلود ویدیو جدید بدون تاریخ بدون امضا از روزبه بمانی
Download New Music video Roozbeh Bemani – Bedoone Tarikh Bedoone Emza
 
 
متن آهنگ بدون تاریخ بدون امضا از روزبه بمانی
 
این زندگیمونه یه سفره ی خالی کف خونه این زندگیمونه با ما کسی جز ما نمیمونه
هر روزمون اینه آیینمون حتی مارو نمیبینه هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه
روزا هلاک نون شب نون زدن تو خون بیرون و تو زندون این زندگیمونه
چاقوی تو مشتم جا مونده تو پشتم من بچمو کشتم هرشب تو این خونه
تو حس زخم

ادامه مطلب  

مجرده  

دوره ی دبیرستان به اقتضای سنیمون میرفتیم تو حس و حال عاشقی . سه تا بودیم . من توشون مغرور و عاقل اندر صفیه  بودم . اولین عشق و عاشقی  مربوط میشد به شخصیت های سریال خط قرمز . بقیه راحت علاقه شون بروز میدادن عکس میزاشتن تو کتابشون تو دفترشون انواع اقسام اشکال عشقی   بود . بازم من عاقل اندر صفیه شون بودم . یعنی میگرفتم می شستم یک گوشه بقیه عشقولانه بازی در می اوردن و از جرز  دیوار نامه رد و بدل میکردن دبیرستان پسرونه . یکی از ما کله شق ها ع

ادامه مطلب  

مجرده  

دوره ی دبیرستان به اقتضای سنیمون میرفتیم تو حس و حال عاشقی . سه تا بودیم . من توشون مغرور و عاقل اندر صفیه  بودم . اولین عشق و عاشقی  مربوط میشد به شخصیت های سریال خط قرمز . بقیه راحت علاقه شون بروز میدادن عکس میزاشتن تو کتابشون تو دفترشون انواع اقسام اشکال عشقی   بود . بازم من عاقل اندر صفیه شون بودم . یعنی میگرفتم می شستم یک گوشه بقیه عشقولانه بازی در می اوردن و از جرز  دیوار نامه رد و بدل میکردن دبیرستان پسرونه . یکی از ما کله شق ها ع

ادامه مطلب  

مجرده  

دوره ی دبیرستان به اقتضای سنیمون میرفتیم تو حس و حال عاشقی . سه تا بودیم . من توشون مغرور و عاقل اندر صفیه  بودم . اولین عشق و عاشقی  مربوط میشد به شخصیت های سریال خط قرمز . بقیه راحت علاقه شون بروز میدادن عکس میزاشتن تو کتابشون تو دفترشون انواع اقسام اشکال عشقی   بود . بازم من عاقل اندر صفیه شون بودم . یعنی میگرفتم می شستم یک گوشه بقیه عشقولانه بازی در می اوردن و از جرز  دیوار نامه رد و بدل میکردن دبیرستان پسرونه . یکی از ما کله شق ها ع

ادامه مطلب  

مجرده  

دوره ی دبیرستان به اقتضای سنیمون میرفتیم تو حس و حال عاشقی . سه تا بودیم . من توشون مغرور و عاقل اندر صفیه  بودم . اولین عشق و عاشقی  مربوط میشد به شخصیت های سریال خط قرمز . بقیه راحت علاقه شون بروز میدادن عکس میزاشتن تو کتابشون تو دفترشون انواع اقسام اشکال عشقی   بود . بازم من عاقل اندر صفیه شون بودم . یعنی میگرفتم می شستم یک گوشه بقیه عشقولانه بازی در می اوردن و از جرز  دیوار نامه رد و بدل میکردن دبیرستان پسرونه . یکی از ما کله شق ها ع

ادامه مطلب  

اس ام اس غرور  

اس ام اس غرور

مجموعه جملات, و متن کوتاه, اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین جدید و زیبا درباره غرور بیجا و خودخواهی و مغرور بودن و شکستن غرور مرد و زن را در این پست پارلین آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.
پیامک غرور
اشتباه نگیر
وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست عقده اس
جملات غرور
عشق ورزیدم و تو ندیدی
غرورم شکست و تو ندیدی
اشک در چشم هایم نشست ندیدی
بریدم از تو
دیگر نمیخواهم گره گیر یک گره کور باشم
 
متن غرور
من غرورم ر

ادامه مطلب  

اس ام اس غرور  

اس ام اس غرور

مجموعه جملات, و متن کوتاه, اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین جدید و زیبا درباره غرور بیجا و خودخواهی و مغرور بودن و شکستن غرور مرد و زن را در این پست پارلین آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.
پیامک غرور
اشتباه نگیر
وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست عقده اس
جملات غرور
عشق ورزیدم و تو ندیدی
غرورم شکست و تو ندیدی
اشک در چشم هایم نشست ندیدی
بریدم از تو
دیگر نمیخواهم گره گیر یک گره کور باشم
 
متن غرور
من غرورم ر

ادامه مطلب  

اس ام اس غرور  

اس ام اس غرور

مجموعه جملات, و متن کوتاه, اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین جدید و زیبا درباره غرور بیجا و خودخواهی و مغرور بودن و شکستن غرور مرد و زن را در این پست پارلین آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.
پیامک غرور
اشتباه نگیر
وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست عقده اس
جملات غرور
عشق ورزیدم و تو ندیدی
غرورم شکست و تو ندیدی
اشک در چشم هایم نشست ندیدی
بریدم از تو
دیگر نمیخواهم گره گیر یک گره کور باشم
 
متن غرور
من غرورم ر

ادامه مطلب  

اس ام اس غرور  

اس ام اس غرور

مجموعه جملات, و متن کوتاه, اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین جدید و زیبا درباره غرور بیجا و خودخواهی و مغرور بودن و شکستن غرور مرد و زن را در این پست پارلین آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.
پیامک غرور
اشتباه نگیر
وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست عقده اس
جملات غرور
عشق ورزیدم و تو ندیدی
غرورم شکست و تو ندیدی
اشک در چشم هایم نشست ندیدی
بریدم از تو
دیگر نمیخواهم گره گیر یک گره کور باشم
 
متن غرور
من غرورم ر

ادامه مطلب  

اس ام اس غرور  

اس ام اس غرور

مجموعه جملات, و متن کوتاه, اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین جدید و زیبا درباره غرور بیجا و خودخواهی و مغرور بودن و شکستن غرور مرد و زن را در این پست پارلین آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.
پیامک غرور
اشتباه نگیر
وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست عقده اس
جملات غرور
عشق ورزیدم و تو ندیدی
غرورم شکست و تو ندیدی
اشک در چشم هایم نشست ندیدی
بریدم از تو
دیگر نمیخواهم گره گیر یک گره کور باشم
 
متن غرور
من غرورم ر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >