سردم شده، شبیه درخت های بی برگ آخر پاییز  

گمانم بیمار شده ای. ردپای حضورش را از تمام زندگی ت خط بزنی، گرماگرم صحبت به اسم و نشانش توی کوچه و خیابان ها چشم غره بروی، پيامک هایش را یکی یکی پاک کنی، یا حتی صبح موقع رفتن از خودت بپرسی که خواندن آیه الکرسی برای او درست است یا منافی تسلیم شدنت پیش خداست؟ و یا خیلی چیزهای دیگر که حوصله ی شرحش نیست.
جمع همه ی این موارد هم که نبود تک تک شان کافیست تا اثبات کنم دیوانه شده ای و هنوز برایش استثنا قائلی...
عهد بسته ام تا اتمام چله، توی خدا خوب بی آبروی

ادامه مطلب  

رونمایی از منشور حقوق شهروندی,چرا حالا؟!  

همه مطلع هستیم که مردمان ساکن در کشورهای غربی پیش و بیش از ما به تفاوت مابین شخصیت های حقیقی و حقوقی آگاهند و به همین دلیل وقتی در یکی از این سرزمین ها مابین یک آدم معمولی و یک سازمان دولتی یا شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا می شود و یا قراردادی به ثبت می رسد اما پس از مهر و امضا رییس سازمان یا شرکت تعدیل یا تعویض می گردد نه مفاد تفاهم نامه و قرارداد مورد تجدید نظر و تدقیق قرار می گیرد و برخی از بندهای آن با "کان لم یکن" گردیدن بند بند تن آدم معمولی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1